Gạch Ấn Độ Pulpis, kích thước 100x100cm

Gạch Ấn Độ 100×100 pulpis – pando.vn
Kích thước: 100 x 100 cm
Bề mặt:Men Bóng
Ứng dụng:Gạch lát sàn / Gạch ốp tường
Độ khác biệt màu:V2
Mã sản phẩm:100_PULPIS _100_CREAM