Gạch lát nền nhập khẩu Ấn Độ Ambrato Gold (100x100cm)

Kích thước: 100 x 100 cm
Bề mặt:Men Bóng
Ứng dụng:Gạch sàn / Gạch ốp tường
Độ khác biệt màu:V2
Mã sản phẩm:100_AMBRATO_100_GOLD