Gạch lát nền nhập khẩu Ấn Độ Silver Root Pearl (80x160cm)

Kích thước:80 x 160 cm
Bề mặt:Men Bóng
Ứng dụng:Gạch sàn / Gạch ốp tường
Độ khác biệt màu:V4
Mã sản phẩm:80SILVERROOT160PEARL