Gạch lát nhập khẩu Italia – Onice Ghiaccio (150x300cm)

Kích thước:120 x 120 cm
Bề mặt:Men Bóng
Ứng dụng:Gạch lát sàn / Gạch ốp tường
Độ khác biệt màu:V2
Mã sản phẩm:120ROYAL120BEIGE