Vách kính phòng tắm Fendi, Vách kính tắm cao cấp, Vách kính tắm nhập khẩu, Vách kính WC