Nắp bể ngầm inox Zavark, nắp bể âm sàn, nắp thăm bể ngầm. Nắp hố ga thoát nước inox, nắp bể inox, nắp hố ga trồng cỏ. Nắp bể chịu lực, nắp bể ngăn mùi, nắp bể chống nước