Bồn tiểu nam treo tường Clara – CU 0911P

Thông tin Sản phẩm Bồn tiểu nam treo tường Clara – CU 0911P

  • Mã Sản phẩm: CU 0911P
  • Kích thước: 690x330x290mm
  • Công nghệ men tự làm sạch. Sử dụng van cảm ứng CV-06, (Tiểu đã bao gồm van xả, đã bao gồm phụ kiện)