Gạch Tây Ban Nha – Classic Cream Pulido

Kích thước:28 x 85 / 44,7 x 44,7 / 60 x 60 / 80x 80cm
Bề mặt:Men Bóng
Ứng dụng:Gạch sàn/Ốp tường
Độ khác biệt màu:V2
Mã sản phẩm:28NAIROBI- 44.7NAIRROBI- 60NAIROBI- 80NAIROBI